ภาพรวมหลักสูตร

AI101 บทนำปัญญาประดิษฐ์
สำหรับน้อง ๆ มือใหม่ ช่วยให้เข้าใจภาพรวมของ AI
AI102 เขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ AI
สร้าง AI อย่างง่ายด้วยตนเอง
AI103 สร้าง AI โดยใช้ Python
ศึกษาการสร้าง AI เพื่อประยุกต์ใช้
AI104 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ศึกษาการประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่าง ๆ
AI201 เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ และ เขียนโปรแกรม
สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม และต้องการสร้าง AI
AI202 ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมสู่ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
เรียนรู้การใช้งาน AI ด้านต่าง ๆ เช่น Computer Vision และอื่น ๆ
AI203 เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องทำงานอย่างไร
ศึกษาการทำงานของ Machine Learning แบบลงลึก

กิจกรรม

หลักสูตรยอดนิยม

บทความที่น่าสนใจ

ผู้สอน

เริ่มต้นเนื้อหาที่สนใจ ก่อนใคร !

วิทยากรจากหน่วยงาน