ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้ AI เพื่อตอบโจทย์สังคม


Learn-AI

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงสังคมของประเทศให้ดีขึ้น ตัวอย่างการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานในบริบทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมและพื้นฐานเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ การวิจัย เพื่อตอบโจทย์สังคม การตระหนักถึงความถูกต้อง จริยธรรมในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในสังคม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อผู้สอนในหลักสูตร

วสุพล ธารกกาญจน์

ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรและคลาวด์บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  1. หมายเลขหลักสูตร

    AI302
  2. หลักสูตรเริ่ม

    14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
Enroll