วิดีโอย้อนหลัง กิจกรรมอบรมของ Learn-AI

การอบรมครั้งที่ 1

การอบรมครั้งที่ 2

การอบรมครั้งที่ 3

การอบรมครั้งที่ 4

การอบรมครั้งที่ 5

การอบรมครั้งที่ 6

การอบรมครั้งที่ 7