บทนำปัญญาประดิษฐ์

AI101

รายละเอียด

เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไร เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร สามารถแบ่งได้กี่ประเภท มีหลักการในการทำงานและประยุกต์ใช้อย่างไร ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นก้าวกระโดดไปไกลจากปัญญาประดิษฐ์ในอดีตมากน้อยเพียงใด และปัญญาประดิษฐ์มีอิทธิพลอย่างไรกับการใช้ชีวิตประจำวัน ของคนทั่วไปรวมถึงประโยชน์ที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งข้อจำกัดและข้อพึงระวังที่ควรตระหนักถึงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรฉบับเต็ม ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตร บทนำปัญญาประดิษฐ์