การใช้ AI เพื่อตอบโจทย์สังคม

AI302

หน้าหลัก รวมเนื้อหาที่น่าสนใจ การใช้ AI เพื่อตอบโจทย์สังคม

รายละเอียด

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงสังคมของประเทศให้ดีขึ้น ตัวอย่างการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานในบริบทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมและพื้นฐานเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ การวิจัย เพื่อตอบโจทย์สังคม การตระหนักถึงความถูกต้อง จริยธรรมในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในสังคม

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์