การใช้ AI ในภาครัฐ

AI303

รายละเอียด

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหน่วยงานราชการและผลกระทบกับประชาชน การร่วมมือกันของหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีประญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการทำให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลอย่างสมบูรณ์

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์