ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการเงินและการธนาคาร

AI305

หน้าหลัก รวมเนื้อหาที่น่าสนใจ ประยุกต์ใช้ AI สำหรับการเงินและการธนาคาร

รายละเอียด

วิดีโอนี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในธุรกิจการบริการทางการเงิน บทบาทของการบริการทางการเงินต่อสังคม ตัวอย่างการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานในการธนาคาร การลงทุน บัตรเครดิต และการประกันภัยเป็นต้น ข้อดีและข้อเสียของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้และจริยธรรมที่ปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในธุรกิจการบริการทางการเงินควรมี สุดท้ายผู้เรียนควรทราบถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของคนไทยในโลกของการบริการทางการเงินในปัจจุบันและอนาคต

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์