คุณภาพข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์

AI306

หน้าหลัก รวมเนื้อหาที่น่าสนใจ คุณภาพข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลข้อมูลสำหรับปัญญาประดิษฐ์

รายละเอียด

วิดีโอนี้ผู็เรียนจะได้เห็นความสำคัญของการกำกับดูแลและจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นบริบทพื้นฐานที่สำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล ความสำคัญของการมีการจัดระเบียนข้อมูลและการมีแคตตาล็อกข้อมูล องค์ประกอบและความหมายของการมีคุณภาพของข้อมูลภายในองค์กร อีกทั้งได้เห็นตัวอย่างการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรในองค์กรต่อการกำกับดูแลข้อมูลผ่านตัวอย่างวิดีโอสื่อการสอนสั้นๆ

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์