การปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในหน่วยงาน

AI307

หน้าหลัก รวมเนื้อหาที่น่าสนใจ การปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในหน่วยงาน

รายละเอียด

วิดีโอนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรให้สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของตนเองได้อย่างไร

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์