การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มรายได้

AI308

หน้าหลัก รวมเนื้อหาที่น่าสนใจ การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มรายได้

รายละเอียด

วิดีโอนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ได้อย่างไร ขั้นตอนต่างๆ วิธีคิด รวมถึงมุมมองจากผู้มีประสบการณ์ว่าจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างไร อะไรคือปัจจัยที่จะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จ และยั่งยืน

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์