การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสังคมผู้สูงอายุ

AI301

หน้าหลัก รวมเนื้อหาที่น่าสนใจ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสังคมผู้สูงอายุ

รายละเอียด

วิดีโอนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุอย่างไร ทั้งทางด้านการแพทย์ และทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต รวมถึงมุมมองจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านนี้โดยตรง

เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์